Ekonomi

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. – Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) – Yönetim Kurulu-2

4. YÖNETİM KURULU-II

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
4. BOARD OF DIRECTORS-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
14
14
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Director average attendance rate at board meetings
% 94,5
% 94,5
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
10
10 Days
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesinde yer almaktadır. http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr / ?Kurumsal Yönetim? / Esas Sözleşme ve Ticari Sicil Bilgileri? https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/twun2tg3/tt-esas-sozlesme.pdf
Article 12 of the Company’s Articles of Association. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/4ulbh4i1/articles_of_association_.pdf http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/en-us/corporate-governance/pages/articles-of-association-trade-registry-information.aspx
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.5. Board Committees
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı bölüm ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölümü
Board of Directors’ Committees and Corporate Governance Principles Compliance Report Section
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
Denetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659174 Aday Gösterme ve Ücret Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038148 Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/304033 Kurumsal Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741628
Audit Committee: https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/659174 Nomination and Remuneration Committee: https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1038148 Early Identification and Management of Risks Committee https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/304033 Corporate Governance Co

SON %
BIST 100 10.045,74 -0,37
USD/TRY 32,4877 0,20
EUR/TRY 34,8281 0,04
EUR/USD 1,0717 0,05
FAİZ 44,49 0,34
ALTIN/ONS 2.319,56 1,46
BRENT 83,57 -3,20

Öne Çıkan Videolar

Fed Başkanı Powell: Büyük olasılıkla bir sonraki hamle faiz artışı olmayacak

Bir Dakikada Bilmeniz Gerekenler | 30 Nisan 2024 Akşam Bülteni

habergurgentepe.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu