Haber

Talim ve Terbiye Kurulu Yönetmeliği revize edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri, çalışma biçimleri ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

Talim Terbiye Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (TTK) oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri, çalışma biçimleri ve esaslarına yer verildi.

Buna göre TTK Başkanlığı, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitapları ve diğer eğitim araçları, öğrenci çalışma kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik eğitim içerikleri, program uygulama modülleri ve kılavuzları ile öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanmasında yükseköğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları kuruluşlar ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlayacaktır.

Ayrıca Başkanlık, rehberlik ve kontrol birimlerinin raporlarını, izleme ve değerlendirme raporlarını, eğitim sistemini, eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını ve diğer eğitim araçlarını amacına ulaşıp ulaşmadığını, yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini, ulusal ve uluslararası gelişmeler ve eğilimler çerçevesinde değer verecek.

Başkanlık, eğitim sistemi, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitapları ve diğer eğitim araçlarına ilişkin yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapar veya yapılmasını sağlar.

Eğitim ve öğretimde özel uzmanlık gerektiren alanlarda yükseköğretim kurumları ile diğer bilim, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayacak biçimde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere ihtisas kurulları kuracak olan Cumhurbaşkanlığı, eğitim, teklif iş ve süreçlerini yürütür, görev alanı ile ilgili mevzuatı hazırlar.

En fazla 2 lider yardımcısı atanabilir.

Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında, genel müdür yardımcıları ve hizmet birimleri ibarelerine yönetmelikte yer verilmiş, “daireler” ve “özel bürolar” Cumhurbaşkanlığının hizmet birimleri olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda hizmet birimlerinin görevleri detaylandırıldı.

Yönetmelik ile heyetin görevleri, lider yardımcılarının sayısı ve görevleri de belirlendi. Buna göre meclis bir lider ve 10 meclis üyesinden oluşacak.

Başkana görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere liderin teklifi ve onayı ile meclis üyeleri arasından en fazla 2 başkan yardımcısı atanabilir.

“Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı” kuruldu

Ayrıca yeni düzenleme ile “Ders Kitapları ve Öğretim Araçları Daire Başkanlığı”nın görev alanına giren “Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı” kapatılmıştır.

“Eğitim sistemi, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya incelettirmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak” kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Sayılı Daire’nin 319’uncu maddesinin ilgili fıkrası düzenlendi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Yönetmeliğinin İptal Edilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 12 Eylül 2012 tarih ve 28409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu